From the Blog

Check out Festival Details, Dates & more

60 Tamil Year Names in Tamil (தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள்)

In Hindu calendar, years are cyclical and there are 60 years. Similar like weekdays or months, years list also be revised once in sixty years.

Puthandu is celebrated as a Tamil New Year. In 2022 Tamil Year name is Subakrith (சுபக்ரித்) and in Tamil it is called Narseikai (நற்செய்கை). In the next cycle Subakrith comes in the year 2082.

Valluvar Year

Thiruvalluvar or Valluvar Year is an officially recognized Tamil calendar system calculated based on Tamil philosopher and poet Valluvar's year of birth.

List of 60 Tamil Year Names

The following is the list of 60 Tamil year names with falling years.

S. Noதமிழ் வருடம் SanskritIn TamilGregorian Yearதிருவள்ளுவர் Thiruvalluvar Year1Prabhava - பிரபாவநற்றோன்றல் Nantrontral 1987 - 198820182Vibhava - விபவஉயர்தோன்றல் Uyarthontral1988 - 198920193Sukla - சுக்லவெள்ளொளி Velouli1989 - 199020204Pramodhoodha - பிரமோதூத பேருவகை Peruvagai1990 - 199120215Prachorpaththi -&nbs…
Read more
  • 0

Arupadai Veedu (அறுபடை வீடு) – The Six Abodes of Lord Murugan in Tamilnadu

About Lord Murugan & Arupadaiveedu

Lord Muruga is a powerful deity and most of us are familiar with his six abodes but don't know much about them.

The six major temples of Lord Murugan spread across Tamil Nadu, India. They are collectively known as the Arupadai veedu.

Pilgrims often visit all six temples in order and complete the tour in a single journey. It is considered a way of retracing Murugan’s steps and paying homage to him at each of his adobes.

Devotees believe that by visiting all six temples, they will be blessed with health, wealth, and happiness. The Arupadai Veedu are some of the most popular pilgrimage sites in the Temple state of Tamilnadu.

Each of the six temples has its own unique history and legend that is worth learning more about.

Our guide to the Arupadai veedu will introduce you to these amazing temples tour in order and help you plan a pilgrimage.

It includes in-depth information abo…

Read more
  • 4

Bonalu Dates, Importance, and History

About The Festival

Bonalu is a Hindu festival celebrated annually in twin cities Secunderabad / Hyderabad and other parts of Telangana where Goddess Mahankali is worshiped during the Ashada month around July/August.

Bonalu is the biggest festival in Telangana and was declared as the state festival by the Government of Telangana in 2014.

Special pujas are performed and the Goddess worshipped in different forms like Maisamma, Pochamma, Yellamma, Peddamma, Dokkalamma, Ankalamma, Poleramma, Maremma, Nookalamma, etc.

The word Bonam is a short form of Bhojanam, a Sanskrit word which means meal or a feast in Telugu and is offered to the Goddess.

Bonam is a cooked rice with Jaggery and milk prepared in a new brass, earthen pot decorated with neem leaves, turmeric and vermilion (Kumkum). A lamp is lit on top of the pot and is called Bonam Jyoti.

This festival is considered as the thanksgiving to the Goddess for the wish fulfillmen…

Read more
  • 0

Ganesh Visarjan 2023 Dates, Vidhi & Mantra

Ganesh Visarjan is the process of immersion of the Lord Ganesha idol in water. It signifies the end of the Ganesh Navratri and the return of Lord Ganesha to his abode, Kailash.

The word "Visarjan" is derived from the Sanskrit word "Visarjana" which means "to immerse".

Ganesh Navratri or Ganesh Utsav celebrations start from Ganesh Chaturthi. And on the tenth day of the festival, which is also known as Anant Chaturdashi in Hindu month Bhadrapada people take Ganesh idols and submerge them in water.

The day typically falls in August or September and is celebrated with large public gatherings and processions, where devotees carry idols of Ganesh through the streets for the Nimajjanam or immersion. 

Vinayaka Chavithi Vratha Katha - Vinayaka Vratha Kalpam in Telugu.

Ganesh Chaturthi is one of the most important festivals of the year. It is a time to celebrate the birth of Lord Ganesh, the elephant-headed god who is the son of …

Read more
  • 0

పరమేశ్వరుని తత్వం ఏమిటీ? – వర్ణాలు వివరణ

హిందు ధర్మ గ్రంధాలు అధ్యయనం చేయడం ఒకింత కష్టమైన పనే.. ఎందుకంటే అనేక గ్రంథాలు ఉండడం ఒకటి అయితే ఒకే సందర్భం వేరే వేరే గ్రంధాలలో ఒక్కోలా చెప్పడం ఒకటి కారణం అవుతుంది… అయితే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనే విషయం మరో సందర్భంలో తెలుసుకుందాం..

ఈ రోజు మనం పరమేశ్వరుని తత్వం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.. మానవులందరు ఒకే మనిషి సంతానం కాదు 14 మనువులు, ప్రజాపతులు వంటివారీ యొక్క సంతానం.. కనుకనే ఈ వివాహం, కుటుంబం వంటి వ్యవస్థలు వచ్చాయి…

ముఖ్యంగా దేవతలు, మరియు అసురులు కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క భార్యలు అయిన దితి, అదితి ల యొక్క సంతానమే.. దేవుడు ఎవరిని పుట్టుకతోనే నీవు రాక్షసుడివి, నీవు దేవునివి అంటూ పుట్టించడు… దేవుడు మనిషిని మొదటి జన్మగా సృష్టించేటప్పుడు సంపూర్ణ ఆయుష్షు, జ్ఞానం, కీర్తి, వివేకం, సంపదలతో పుట్టిస్తాడు. (ఒక్కోసారి సంపద లేకుండా చేయొచ్చు) అయితే మనిషికి కర్మ స్వేచ్ఛ ఆలోచన స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు. అయితే మనిషి తాను చేసే ఆలోచన కర్మలను బట్టి మరుసటి జన్మలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.. ఇది గ్రహించాలి..

పరమేశ్వరునికి నామ, కాల, క్రియా వంటివి ఉండవు.. అని మీరెలా చెప్తారు అని అంటే సమాధానం ఇస…

Read more
  • 1

శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైన కుట్టదు: తత్వ బోధ – నీతి సుధ

ఇది కాస్త పెద్దదే కానీ ఒక సందేహ నివృత్తి చేయగలదు కనుక ఓపికగా చదవండి..

భగవంతుడు "సర్వాంతర్యామి" అని అంటారు కదా ?! మరి మనము ఏం చేసినా దానిని ఆ భగవంతుడు చేయించినట్లే కదా.. అంటారు కొందరు..

అవును కొందరు అనుకున్నట్లే.. ఆ భగవంతుడు "సర్వాంతర్యామి", "సర్వవ్యాపి", "సర్వాంతరజ్ఞాని" యే.. అంటే భగవంతుడు మనలోనూ, అందరిలోనూ ఉన్నాడు.

అయితే ఆయన నీలో ఉన్నది నీ చేత ఏ పనైనా చేయించడానికి కాదు. నీలో ఉండి నువ్వు చేసే పనులు చూడ్డానికి.. నీ దేహానికి శక్తిగా, నీ బుద్ధికి, మనసుకు, ఆలోచనకు, కర్మకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చి.. నీ "కర్మ సాక్షిగా" ఉంటాడు. అంతే తప్ప నీ కర్మలకు "కర్త" గా కాదు..

"శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదేచీమైన కుట్టదు" అని అంటారు కదా!? మరి మనం తప్పు చేసినా, మంచి చేసిన శివుని ఆజ్ఞా వల్లనే కదా !? అంటారు కొందరు.

అయ్యా అది, అదే ఆ సామెత లేదా జాతీయం అది ఏదైనా కావచ్చు అది "జనన, మరణాలకు" సంబంధించినది. లేదు, కాదు, మీరు అనుకున్నట్లే అనుకుందాం.. అంటే ఏదైనా ఆయన ఆజ్ఞా వల్లనే జరుగుతుంది అనుకుందాం.. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఏమిటంటే.. ఆ దేవుడు మనకు "ఆలోచన స్వేచ్ఛ" ను,…

Read more
  • 1

View More Listings