From the Blog

Check out Festival Details, Dates & more

పరమేశ్వరుని తత్వం ఏమిటీ? – వర్ణాలు వివరణ

హిందు ధర్మ గ్రంధాలు అధ్యయనం చేయడం ఒకింత కష్టమైన పనే.. ఎందుకంటే అనేక గ్రంథాలు ఉండడం ఒకటి అయితే ఒకే సందర్భం వేరే వేరే గ్రంధాలలో ఒక్కోలా చెప్పడం ఒకటి కారణం అవుతుంది… అయితే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనే విషయం మరో సందర్భంలో తెలుసుకుందాం..

ఈ రోజు మనం పరమేశ్వరుని తత్వం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.. మానవులందరు ఒకే మనిషి సంతానం కాదు 14 మనువులు, ప్రజాపతులు వంటివారీ యొక్క సంతానం.. కనుకనే ఈ వివాహం, కుటుంబం వంటి వ్యవస్థలు వచ్చాయి…

ముఖ్యంగా దేవతలు, మరియు అసురులు కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క భార్యలు అయిన దితి, అదితి ల యొక్క సంతానమే.. దేవుడు ఎవరిని పుట్టుకతోనే నీవు రాక్షసుడివి, నీవు దేవునివి అంటూ పుట్టించడు… దేవుడు మనిషిని మొదటి జన్మగా సృష్టించేటప్పుడు సంపూర్ణ ఆయుష్షు, జ్ఞానం, కీర్తి, వివేకం, సంపదలతో పుట్టిస్తాడు. (ఒక్కోసారి సంపద లేకుండా చేయొచ్చు) అయితే మనిషికి కర్మ స్వేచ్ఛ ఆలోచన స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు. అయితే మనిషి తాను చేసే ఆలోచన కర్మలను బట్టి మరుసటి జన్మలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.. ఇది గ్రహించాలి..

పరమేశ్వరునికి నామ, కాల, క్రియా వంటివి ఉండవు.. అని మీరెలా చెప్తారు అని అంటే సమాధానం ఇస…

Read more
  • 1

శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైన కుట్టదు: తత్వ బోధ – నీతి సుధ

ఇది కాస్త పెద్దదే కానీ ఒక సందేహ నివృత్తి చేయగలదు కనుక ఓపికగా చదవండి..

భగవంతుడు "సర్వాంతర్యామి" అని అంటారు కదా ?! మరి మనము ఏం చేసినా దానిని ఆ భగవంతుడు చేయించినట్లే కదా.. అంటారు కొందరు..

అవును కొందరు అనుకున్నట్లే.. ఆ భగవంతుడు "సర్వాంతర్యామి", "సర్వవ్యాపి", "సర్వాంతరజ్ఞాని" యే.. అంటే భగవంతుడు మనలోనూ, అందరిలోనూ ఉన్నాడు.

అయితే ఆయన నీలో ఉన్నది నీ చేత ఏ పనైనా చేయించడానికి కాదు. నీలో ఉండి నువ్వు చేసే పనులు చూడ్డానికి.. నీ దేహానికి శక్తిగా, నీ బుద్ధికి, మనసుకు, ఆలోచనకు, కర్మకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చి.. నీ "కర్మ సాక్షిగా" ఉంటాడు. అంతే తప్ప నీ కర్మలకు "కర్త" గా కాదు..

"శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదేచీమైన కుట్టదు" అని అంటారు కదా!? మరి మనం తప్పు చేసినా, మంచి చేసిన శివుని ఆజ్ఞా వల్లనే కదా !? అంటారు కొందరు.

అయ్యా అది, అదే ఆ సామెత లేదా జాతీయం అది ఏదైనా కావచ్చు అది "జనన, మరణాలకు" సంబంధించినది. లేదు, కాదు, మీరు అనుకున్నట్లే అనుకుందాం.. అంటే ఏదైనా ఆయన ఆజ్ఞా వల్లనే జరుగుతుంది అనుకుందాం.. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఏమిటంటే.. ఆ దేవుడు మనకు "ఆలోచన స్వేచ్ఛ" ను,…

Read more
  • 1

Bihu Festival – The Harvest Festival of The Assamese

It would not be wrong to call Bihu festival as the most celebrated festival of the Assamese Community. Although the word Bihu does not have a translation into English, yet it is not just a word, it is an emotion altogether.

Bihu teaches every Assamese to celebrate the joy of harvest. Fundamentally, there are three Bihus celebrated by the Assamese Community.

They go by the name- Rongali or Bohag Bihu ( festival of happiness), Bhogali or Magh Bihu(festival of feasting) and Kongali or Kati Bihu ( reflecting scarcity).

All these festivals have their own significance and marked certain occasions for the farmers of Assam.

Initially, these festivals were celebrated during the leisure periods between the farming seasons. However, over the years it became the identity of the Assamese people.

Bihu Festival - Origin and Significance

The history of Bihu can be traced to the ancient amalgamation of Assamese Traditions celebrating a …

Read more
  • 0

Totakashtakam Lyrics and Meaning

Totakashtakam was composed by Giri (Totakacharya), a foremost disciple of Jagathguru Adi Shankaracharya.

Once he praised Acharya with Ashta Slokas in Totaka Meter (An Anapestic tetrameter that has four anapestic metrical feet per line). Thereafter, Giri got the title of Totakacharya and the rhyme became famous as Totakashtakam.

Totakashtakam Lyrics and Meaning

viditā khila śāstra sudhā jaladhe mahito paniṣat kathitār thanidhe ।

hṛdaye kalaye vimalaṃ caraṇaṃ bhavaśaṅkara deśika me śaraṇaṃ ॥ 1॥

Meaning: I praise and seek the protection of Śaṅkara, Who is the ocean of nectar of our great holy books, And who is like the Treasure Of the essence of the great Upaniṣads and I meditate on his clear holy feet in my heart.

karuṇā varuṇālaya pālaya mām bhavasāgara duḥkha vidūna hṛdam ।

racayā khila darśana tattva vidam bhavaśaṅkara deśika me śaraṇaṃ ॥ 2॥

Meaning: I praise and seek the protection of Sankara, who is…

Read more
  • 1

9 Forgotten Indian Traditions That will Help You in this Corona pandemic

India is widely known for its culturally diverse people and traditions. The country had a wonderful past with several mentions in the historical scripts.

Most of the books on Indian History have comprehensive work on Indian culture and traditions. Now, when it comes to traditions, they are something we are born with.

Our ancestors have introduced traditions to us which we respectfully agreed to believe. There exists a compelling picture of our Indian heritage right in front of us.

Not to forget, Indian traditions are just not for ritual practices but also have scientific benefits attached to it.

However, the cruel irony is that as time passed by, with the hustle and bustle of life, we tend to get away from these traditions.

Indian society is a culmination of various customs, cults, sects, and rituals. But with due acceleration in time, important traditions are left out and we somehow have resorted to mechanical life.

Read more
  • 0

Names of Telugu Months of the Year

The Telugu Calendar is divided into 12 months, the month is called Masamu in Telugu and each Masamu consist of 30 days & divided into 2 Pakshas(Fortnight) - Shukla paksham and Krishna paksham. Each Paksha has 15 days. The Shukhla Paksham ends with Pournami(Full Moon) and Krishna Paksham ends with Amavaasya(No Moon). List of Telugu Months English Month Telugu Month March/April చైత్రము / Chaitramu April/May వైశాఖము / Vaishakhamu May/June జ్యేష్ఠము / Jyeshtamu June/July ఆషాఢము / Ashadamu July/August శ్రావణము / Sravanamu August/September భాద్రపదము / Bhaadrapadamu September/October ఆశ్వయుజము / Ashwayujamu October/November కార్తీకము / Karthikam November/December మార్గశిరము / Margashiramu December/January పుష్యము / Pushyamu January/February మాఘము / Maghamu February/March ఫాల్గుణము / Phalgunamu Apart from these 12 months in telugu calender, there is one more month called Adhika Masamu. It comes once in every 3 years, follow the link to know more about…
Read more
  • 0

View More Listings