Festivals in Phalguna Masam or Phalgun Mahina

Mahashivarathri & Holi are the famous festivals that fall in the month of Phalgun or Phalguna Masam. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Phalgun Masa or Phalguna Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Phulera Dooj Vijaya Ekadashi Amalaki Ekadashi Maha Shivarathri Holika Dahan Phulera Dooj Holi Amalaki Ekadashi Sheetala Ashtami Holika Dahan Papmochani Ekadashi Holi Ranga Panchami Know more about 12 Hindu Months.
Read more
 • 0

Festivals in Magh Mahina or Magha masam

Magh - Magha Masam is one of the auspicious months in Hindu calendar. Ratha Sapthami & Vasantha Panchami are the famous festivals in this month. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Magh Masa or Magha Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Vasant Panchami Sankat Chauth Ratha Sapthami Shattila Ekadashi Bhishma Ashtami Vasant Panchami Jaya Ekadashi Ratha Sapthami Vijaya Ekadashi Bhishma Ashtami Maha Shivarathri Jaya Ekadashi Know more about 12 Hindu Months.
Read more
 • 0

Festivals in Paush or Pushya masam

Paush Putrada Ekadashi and Paush Purnima are auspicious festivals in Paush Month or Pushya Masam. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Paush or Pushya Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Paush Putrada Ekadashi Saphala Ekadashi Banada Ashtami Paush Putrada Ekadashi Shakambhari Purnima Banada Ashtami Paush Purnima Shakambhari Purnima Sakat Chauth Paush Purnima Shattila Ekadashi Know more about 12 Hindu Months.
Read more
 • 0

Festivals in Marghashirsha or Margashira Masam

Marghashirsham or Margashira Masam - Dattatraya Jayanthi, Annapurna Jayanti are most auspicious festivals in this month. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Kartik or Karthika Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Vivah Panchami Kala Bhairava Jayanthi Gita Jayanthi Utpanna Ekadashi Mokshada Ekadashi Vivah Panchami Dattathreya Jayanthi Gita Jayanthi Annapurna Jayanthi Mokshada Ekadashi Saphala Ekadashi Dattathreya Jayanthi Annapurna Jayanthi Know more about 12 Hindu Months.
Read more
 • 0

Festivals in Karthika Masam or Karthikam

Karthika Masam - Gopashtami, kansa Vadha, Tulsi Vivah, Bhaiya Dooj are most important Festivals in this month. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Kartik or Karthika Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Gowardhan Puja Karwa Chauth Bhaiya Dooj Ahoi Ashtami Chhath Puja Rama Ekadashi Gopashtami Dhan Teras Kansa Vadha Narak Chathurdashi Devuthaana Ekadashi Lakshmi Puja Tulasi Vivah Gowardhan Puja Kala Bhairava Jayanthi Bhaiya Dooj Utpanna Ekadashi Chhath Puja Gopashtami Kansa Vadha Devuthaana Ekadashi Tulasi Vivah   …
Read more
 • 0

Festivals in Ashwin Month or Ashwayuja Masam

Durgashtami, Bathukamma, Vijaya Dashami (Dusshera) are the most important festivals in the month of Ashwin / Ashwayuja Masam. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Ashwin or Ashwayuja Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Shardiya navarathri Pitru Paksha Arambh Saraswathi Awahan Indira Ekadashi Saraswathi Puja Sarvapitru Amavasya Durgashtami Jivitputrika Vrat Maha Navami Shardiya navarathri Vijaya Dashami/ Dusshera Saraswathi Awahan Papankusha Ekadashi Saraswathi Puja Sharad Purnima Durgashtami Lalitha Panchami Maha Navami Kojagara Puja Vijaya Dasham…
Read more
 • 0

Festivals in Bhadrapada Masam or Bhadra Month

Ganesh Chaturthi is one of the important and famous festivals in Bhadrapada Masam or Bhadra Month. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Bhadrapada Masam or Bhadra Amant Festivals Purnimant Festivals Hartalika Teej Kajari Teej Ganesh Chathurthi Krishna Janmashtami Rishi Panchami Aja Ekadashi Radha Ashtami Dahi Handi Parsva Ekadashi Gayathri Japam Ganesh Visarjan Hartalika Teej Vamana Jayanthi Ganesh Chathurthi Mahalakshmi Vrat Rishi Panchami Anant Chathurdashi Radha Ashtami Durva Ashtami Parsva Ekadashi Pitru Paksha Arambh Ganesh Visarjan Indi…
Read more
 • 0

Festivals in Sawan or Shravana Masam or Sravan Month

  Sawan or Shravana Masam is one of the auspicious months in Hindu Calendars. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Sawan or Shravana Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Shravana Somvar Vrat Kamika Ekadashi Mangala Gauri Vrat Shravana Somvar Vrat Hariyali Teej Mangala Gauri Vrat Naga Panchami Hariyali Teej Shravana Putrada Ekadashi Naga Panchami Varalakshmi Vratam Shravana Putrada Ekadashi Raksha bandhan Varalakshmi Vratam Gayatri Jayanti Raksha bandhan Kalki Jayanti Gayatri Jayanti Hayagriva Jayanthi Kalki Jayanti Narali Purnima Hayagr…
Read more
 • 0

Festivals in Ashada Masam

  Hindus follow Two types of calendars. One is Amant, Second is Purnimant. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. List of Festivals in Ashada Masam Amant Festivals Purnimant Festivals Jagannath Rath Yatra Yogini Ekadashi Devshayani Ekadashi Jagannath Rath Yatra Guru Purnima Devshayani Ekadashi Gauri Vrat Arambh Guru Purnima Jaya Parvathi Vrat Gauri Vrat Arambh Kokila Vrat Jaya Parvathi Vrat Vyasa Puja Kokila Vrat Kamika Ekadashi Vyasa Puja Know more about 12 Hindu Months.
Read more
 • 0

Festivals in Jyeshta Month

Jyeshta or Joishtho is the second month of Bengali calendar. Jyeshta is the third month in Telugu, Tamil, Marathi and Goan calendars & The eighth month in Gujarati calendar. Hindus follow Two types of calendars. One is Amant, Second is Purnimant. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. Festivals in Jyeshta Month Amant Festivals Purnimant Festivals Ganga Dusshera Narada Jayanthi Nirjala Ekadashi Apara Ekadashi Vat Purnima Vrat Vat Savitri Vrat Mahesha Navami Shani Jayanthi Gayatri Jayanti Ganga Dusshera Yogini Ekadashi Nirjala Ekadashi Vat Purnima Vrat Mahesha Navami Gay…
Read more
 • 0

Festivals in Vaishakam

Vaishakam or Baisakham is the first month of Bengali calendar. The second month in Telugu, Tamil, Marathi and Goan calendars & The seventh month in Gujarati calendar. Hindus follow Two types of calendars. One is Amant, Second is Purnimant. Amant calendar is followed in Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Purnimant Calendar is followed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa, Bihar. But all the festivals will fall on the same day as per Gregorian calendar. For understanding more, read about Amant & Purnimant Calendars. Festivals in Vaishakam Month Amant Festivals Purnimant Festivals Parashurama Jayanthi Varuthini Ekadashi Akshaya Tritiya Parashurama Jayanthi Ganga Sapthami Akshaya Tritiya Sita Navami Ganga Sapthami Mohini Ekadashi Sita Navami Narasimha Jayanthi Mohini Ekadashi Buddha Purnima Narasimha Jayanthi Kurma J…
Read more
 • 0

Hindu Months Name & Corresponding Gregorian Months

There are 12 months in Hindu Calendar. Hindus Follows Lunar & Solar calendars. In some calendar Chaitra is the First Month, In Some Calendars Baisakhi is the first month. Example in Bengali calendar Vaisak is the first month, in Gujarati Calendar Kartik is the first month of the year. But all festivals falls on the same day as per Gregorian calendar. Apart from these 12 months, Adhik Masa is there which falls once in 3 years. 1. Chaitra (March/April) Chaitra is also known as Chet, Choitro, Chaitramu, Chaitram, Chaiti. In different regions, it is called with a different name. Chaitra Masam or Chait Mahina is the first month in Lunar Hindu calendar. It is the last month in Bengali calendar & Nepali calendar. As per Gregorian calendar, Chaitra Masa falls in March/April. 2. Vaishak (April/May) Second Hindu month Vaishak  Masam is also called as Vaisakha or Vishaka Mahina. In Orissa, Bengali and Punjabi calendar it is known as Baisakha. In Tamilnad…
Read more
 • 2

Hindu Festivals in 2017

onth wise list of famous Hindu festivals in 2017. Hindu festivals are determined based on lunar calendar which depends on the position of Moon. Also some festivals are determined based on position of Sun, example, Sankranthi (Pongal). The festival dates mentioned here are based on Indian Time Zone.

January - 2017

13, Friday – Bhogi 14, Saturday – Makara Sankranthi, Pongal 15, Sunday - Kanuma  

February - 2017

1, Wednesday -  Vasantha Panchami 3, Friday – Ratha Sapthami 24, Friday – Maha Shivarathri

More Festivals in February 2017

March - 2017

13, Monday – Holi 28, Tuesday – Ugadi

More Festivals in March 2017

April - 2017

5, Wednesday – Sri Rama Navami 11, Tuesday – Hanuman Jayanthi 28, Friday Akshaya Trit…
Read more
 • 0

Hindu festivals in December 2017

Hindu Festival Calendar for the month of December 2017. List of all Hindu festivals in Deecember 2017, Vrat, Fasting days is given below. List of all Hindu festivals in December 2017 Date Name of the Festival 1, Friday Pradosh vrat 2, Saturday Karthigai Deepam 3, Sunday Margashira Purnima, Annapurna Jayanthi, Rohini Vrat 6, Wednesday Sankashti Chathurthi 10, Sunday Kalashtami 13, Wednesday Saphala Ekadashhi 15, Friday Pradosh vrat 16, Saturday Masik Shivrathri, Dhanu Sankranthi 18, Monday Paush Amavasya, Somvati Amavasya 19, Tuesday Chandra Darshan 22, Friday Vinayaka Chathurthi 24, Sunday Skanda Sashti 26, Tuesday Masik Durgashtami, Mandala Puja 29, Friday Paush Putrada Ekadashi, Vaikunta Ekadashi 30, Saturday Kurma Dwadashi, Pradosh Vrat 31, Sunday Rohini Vrat
Read more
 • 1